Terapia logopedyczna

10 zasad dla Rodziców

Jeśli Twoje dziecko ma jakiekolwiek zaburzenia mowy, komunikacyjne, czy tylko artykulacyjne, możesz zrobić naprawdę wiele, by je niwelować lub – jeśli jesteś Rodzicem dziecka z prawidłowym rozwojem mowy – działać profilaktycznie (a, jak wiadomo, profilaktyka jest najważniejsza :)). Badania wykazują też, że zdolność dziecka do nauki wzrasta, gdy przebywa ono w stymulującym środowisku. Jak zatem je stworzyć? To bardzo proste. Istnieje bowiem wiele działań logopedycznych, w które Ty, jako Rodzic, śmiało możesz się zaangażować w celu stymulowania  rozwoju języka.

Oto 10 z nich:

 1. Czytaj! Wybierz kolorowe książki, zawierające proste duże obrazki lub rysunki i opowiadaj je (niekoniecznie musisz czytać tekst pod obrazkiem – na to jeszcze przyjdzie czas :)).
 2. Czekaj! Nie przewiduj potrzeb swojego dziecka. Staraj się na tyle opóźnić swoją odpowiedź na komunikat dziecka (jęk, wskazanie, nazywanie), udając, że nie rozumiesz, czego oczekuje, by miało czas na przetworzenie informacji i wybór właściwego słowa.
 3. Komentuj! Mów głośno i wolno o tym, co robisz, widzisz, słyszysz, czujesz, dotykasz. To wpływa na rozwój słownika dziecka.
 4. Komentuj równolegle to, co dzieje się z dzieckiem! Opisuj, co robi, co widzi, co słyszy, co może czuć.
 5. Chwal! Reaguj pozytywnym komentarzem na najdrobniejsze próby werbalnego komunikowania się Twojego dziecka.
 6. Modeluj wypowiedzi! Podczas odpowiedzi kierowanej do dziecka, spróbuj dodawać jedno, dwa słowa do  tego, co dziecko samo powiedziało; np. maluch mówi „baba”, a mama na to: „baby nie ma; baba poszła”.
 7. Śpiewaj dziecku! Dzieci kochają muzykę, a wspólne z nimi śpiewanie prowokuje do zabawy głosem, sprzyja treningowi naśladowania, uwagi, słuchania i mowy.
 8. Korzystaj z komunikacji niewerbalnej (alternatywnej)! Może to pomóc wypełnić lukę między językiem a mową dziecka. Sami przecież nieraz wspomagamy swój komunikat gestem, bo łatwiej nam się wtedy mówi 🙂
 9. Zadawaj pytania otwarte! Aby zachęcać dziecko do posługiwania się słowami, które już zna, a nie utrwalać tylko odpowiedzi „tak” i „nie”.
 10. Nie wymuszaj mówienia! Komunikacja musi być dla dziecka przyjemną zabawą i ciekawą interakcją. Unikaj zatem takich słów jak: powiedz, powtórz – wywierają presję na dziecku i wcale nie zachęcają do mówienia.

  Prawda, że proste? 🙂

Zwykły wpis
Wczesna interwencja terapeutyczna

272 słowa

Umiejętności językowo-komunikacyjne dziecka około drugiego roku życia niezwykle się rozwijają. Przyswaja ono wiele nowych słów, powoli kształtują się też kategorie gramatyczne. Mowa często ma charakter „telegraficzny”, wypowiedzi są nierzadko dwuwyrazowe (często zbudowane z dwóch rzeczowników), z pominięciem przyimków, czy spójników, bogate w zniekształcenia fonetyczne. Jednak z dnia na dzień rozwój języka postępuje. Podstawą zaś tych osiągnięć jest rozwój u dziecka tzw. funkcji symbolicznej, zdolności przywoływania nieobecnych przedmiotów i zjawisk za pomocą symboli i znaków. Na początku dziecko posługuje się prymitywnymi zdaniami oznajmującymi, potem rozkazującymi, następnie pytającymi i najpóźniej – wykrzyknikowymi. Jako pierwsze pojawiają się oczywiście zdania złożone współrzędnie, później – podrzędnie.

Rozwój mowy dziecka nie jest jednak w zupełności samoistny, ale zależy od grupy różnych czynników. Podlega oczywiście regulacjom wewnętrzym (rozwój mózgu: tu szczególnie ośrodków mowy), zadatkom dziedzicznym oraz mechanizmowi dojrzewania, który wyznacza pułap możliwości dziecka. Równie jednak istotne dla rozwoju mowy są czynniki koordynacyjne, obejmujące, opisany przez Piageta, proces równoważenia między asymilacją a akomodacją nowych zjawisk przez umysł dziecka; oraz zewnętrzne (fizyczne i społeczno-kulturowe). Nie ulega też wątpliwości, że własna aktywność małego człowieka, wynikająca z właściwych ludziom struktur motywacyjnych, jest również dla rozwoju mowy znacząca.

Zatrzymam się jednak przy czynnikach społeczno-kulturowych, by wspomnieć o profilaktyce logopedycznej, która jest niezwykle istotnym działaniem na rzecz rozwoju mowy dziecka.  Obejmuje wszystkie te aktywności, które mogą podjąć rodzice (w konsultacji z logopedą), by zapobiegać zjawiskom niepożądanym dla rozwoju mowy dziecka od chwili jego narodzin (a nawet od poczęcia). Jednym z takich działań jest wspomniana już konsultacja logopedyczna, na którą szczególnie zapraszamy (my – logopedzi z forum FB „Logopedia – terapia zaburzeń mowy”) rodziców z dziećmi do 3 roku życia, by na ewentualne już zauważalne nieprawidłowości zacząć jak najszybciej oddziaływać, wspierając tym samym prawidłowy rozwój mowy dziecka i wpływając na późniejsze sprawne, poprawne i estetyczne posługiwanie się językiem.

26 kwietnia będzie możliwość skorzystania z takiej bezpłatnej konsultacji na terenie całej Polski (lista placówek dostępna tutaj i tu), po wcześniejszym zapisie telefonicznym, w ramach akcji: „DWA słowa na DWA lata to o 270 za mało”.

Zapraszamy 🙂

plakat

Zwykły wpis
Wczesna interwencja terapeutyczna

Słomka

Po nauce karmienia łyżeczką, opanowaniu picia z kubeczka warto nauczyć dziecko picia przez słomkę. Nie tylko ułatwi to zaspokajanie pragnienia w podróży, ale też wpłynie pozytywnie na wzmocnienie mięśni okolicy ustnej, a tym samym będzie ćwiczeniem z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Naukę picia przez słomkę rozpocząć należy od podawania dziecku gęstych płynów (np. soków przecierowych) przez grubą słomkę, sięgając następnie po cieńsze rurki i rzadszy płyn. Kontrolować też trzeba, by słomka zawsze znajdowała się na środku warg i nie była przytrzymywana, gryziona, żuta przez zęby.

Prawidłowe picie przez słomkę ma dużo plusów. Dziecko uczy się zaokrąglać usta, cofać język, usprawnia mięśnie oralne, stabilizuje żuchwę, a co najważniejsze – uzyskuje przy tym jeszcze większą samodzielność. 🙂

Zwykły wpis